Курси Microsoft Excel

Теми курсу Microsoft Excel
Розділ 1. Загальні відомості
1.1. Огляд інтерфейсу
1.2. Огляд панелі меню
1.3. Команди контекстного меню кнопки Office
1.4. Команди вкладки меню Головна
1.5. Команди вкладки меню Вставка
1.6. Команди вкладки меню Розмітка сторінки
1.7. Команди вкладки меню Формули
1.8. Команди вкладки меню Данні
1.9. Команди вкладки меню Рецензування
1.10. Команди вкладки меню Вид
 

Розділ 2. Керування робочими книгами
2.1. Створення, відкриття, закриття робочих книг
2.2. Робота з файлами робочої області
2.3. Захист робочої книги
2.4. Збереження робочої книги
2.5. Робота з шаблонами робочих книг

Розділ 3. Робота з листами робочої книги
3.1. Додавання та редагування ярликів сторінок
3.2. Копіювання і видалення сторінок
3.3. Поділ вікна і закріплення області сторінки
3.4. Групування/розгрупування і приховування/відображення сторінок
3.5. Захист сторінок і комірок
3.6. Масштабування робочої сторінки

Розділ 4. Введення даних і операції з ними
4.1. Введення числових даних в комірку та діапазон комірок
4.2. Введення даних формату Дата/час
4.3. Введення даних текстового формату
4.4. Видалення даних з комірок і діапазону комірок
4.5. Введення послідовностей даних і їх сортування
4.6. Вставка стрічок, стовпців і транспонування діапазонів
4.7. Пошук і заміна даних, перевірка введених значень

Розділ 5. Робота з формулами
5.1. Типи посилань в Microsoft Excel
5.2. Режими обчислень
5.3. Введення і редагування формул і функцій
5.4. Перетворення формул в числовий формат
5.5. Вставка функцій у формули
5.6. Використання посилань на комірки, які розташовані на інших сторінках

Розділ 6. Форматування даних
6.1. Форматування вмісту і зовнішнього виду комірок
6.2. Копіювання форматів комірок
6.3. Робота з стилями комірок
6.4. Умовне форматування

Розділ 7. Робота з таблицями
7.1. Створення і форматування таблиць
7.2. Застосування фільтрів до таблиць
7.3. Додавання і видалення стрічок і стовпців
7.4. Сортування даних таблиці

Розділ 8. Робота з діаграмами
8.1. Створення діаграми на підставі ряду даних
8.2. Робота з шаблонами діаграм
8.3. Форматування елементів діаграми
8.4. Додавання легенди діаграми