Курси OpenOffice

Теми курсу OpenOffice

Розділ1. Writer
1.1. Знайомство з текстовим процесором Writer
1.2. Робота з текстом. Пошук та заміна
1.3. Оформлення шрифту
1.4. Робота з абзацами
1.5. Стилі тексту
1.6. Оформлення сторінки
1.7. Колонки. Розриви сторінки. Зноски
1.8. Таблиці
1.9. Вставка малюнків
1.10. Шаблони. Імпорт документу

Розділ 2. Calc
2.1. Знайомство з LibreOffice Calc
2.2. Оформлення таблиці
2.3. Операції над даними. Прості формули
2.4. Сортування та фільтрація даних
2.5. Створення діаграм

Розділ 3. Impress
3.1. Створення та оформлення презентації
3.2. Вставка об’єктів в презентацію
3.3. Налаштування анімації
3.4. Налаштування демонстрації слайдів