Ірги

Мета: Активізація спільної мовної діяльності, вдосконалення навичок вираження в іншомовній сфері спільного й відмінного.

Хід гри: Учасники утворюють пари. їм вручаються картки з картинками. Показувати картки одне одному не можна. Працюючи в парах, гравці ставлять питан­ня одне одному, щоби з'ясувати, які картинки на їх картках є спільними, а які...

Мета гри: Формування навичок уживання в іно­земному мовленні умовного способу й засобів ви­раження модальності на основі активізації мовлен­нєвої діяльності.
Хід гри: Викладач пропонує учням, які грають, представити себе в ролі відомого кіноактора, пись­менника і т. д. і повідомити, як би вони вигля­дали, чим би займалися і т. п. Ким буде дитина, з'...