Гра «Схоже або різне»

Мета: Активізація спільної мовної діяльності, вдосконалення навичок вираження в іншомовній сфері спільного й відмінного.

Хід гри: Учасники утворюють пари. їм вручаються картки з картинками. Показувати картки одне одному не можна. Працюючи в парах, гравці ставлять питан­ня одне одному, щоби з'ясувати, які картинки на їх картках є спільними, а які відмінними. Обговоривши по три картинки, гравці міняються місцями і продо­вжують роботу з іншими партнерами. Роздавальний матеріал можна варіювати, використовуючи замість картинок синонімічні й антонімічні слова, пропози­ції тощо.

Наприклад: тема «Будинок»:
A ask pupil В questions to complete the chart.

Example: Is Paul in the bedroom? No, he isn't.
Are Sarah and Sally in the bathroom? No, they aren't.
A ask pupil A questions to complete the chart

Example: Is Paul in the bedroom? No, he isn't.
Are Sarah and Sally in the bathroom? No, they aren't.