Гра «Якби я був...»

Мета гри: Формування навичок уживання в іно­земному мовленні умовного способу й засобів ви­раження модальності на основі активізації мовлен­нєвої діяльності.
Хід гри: Викладач пропонує учням, які грають, представити себе в ролі відомого кіноактора, пись­менника і т. д. і повідомити, як би вони вигля­дали, чим би займалися і т. п. Ким буде дитина, з'ясовується шляхом жеребкування — учень отри­мує картинку-професію.

(Hand out 1)

(Hand out 2)