B 1 (Intermediate)

Теми курсу B 1 (Intermediate)

Рівень Intermediate (В1) – “Рубіжний”, “Достатній” означає:
– написання простого зв’язаного тексту з використанням обширних описів конкретної ситуації чи явища;

– вміння спілкуватись з носіями мови на широке коло загальнорозповсюджених тем, (під час подорожі іноземною країною, при випадковому чи запланованому діалозі з носіями мови);


– вільне читання текстів, які містять частовживані повсякденні слова, та речення, а також розуміння змісту прочитаних описів окремих ситуацій;

– чітке розуміння змісту нормативного мовлення носіїв мови, яке використовується у більшості сферах життєдіяльності (дозвілля, робота, навчання), та змісту багатьох теле- і радіо-програм, при чіткій та повільній вимові.


Система ALTE передбачає отримання кандидатом, який володіє вищезазначеними навичками, Сертифікату рівня Intermediate (В1) після проходження відповідного екзамену (KET (Key English Test)).

Людині, яка здобула такі мовні досягнення, достатньо знань для вступу до англомовної школи, а також отримання некваліфікованої роботи в англомовному соціумі.