А 10 (Еlementary)

Теми курсу А 10 (Еlementary)

Рівень Elementary (А1) – інтродуктивний, або “відкриття" передбачає:
– розуміння та вживання побутових і повсякденних виразів;
– розуміння співрозмовника (носія мови), якщо той говорить чітко та повільно;
– вміння будувати прості речення для висловлювання певних потреб;
– запас лексики, який дозволяє розказати про окремі деталі власного життя, формулювати прості судження з приводу певних обставин, речей, тощо;
– виражений акцент;
– написання коротких простих речень, які містять фактичну інформацію про власну особу чи короткі мовні структури на тематику особистого характеру;
– вміння прочитати знайомі слова, а також елементарні речення (реклами, плакати, оголошення).

Система ALTE передбачає отримання кандидатом, який володіє вищезазначеними навичками, Сертифікату рівня Elementary (А1) після проходження відповідного екзамену (KET (Key English Test)).